Op zoek naar de oerscène (besloten)

Het verhaal van je leven wordt voor een groot deel bepaald wordt door het verhaal wat je er zelf over vertelt. Maar wat vertel je er eigenlijk over? Wat zijn bepalende factoren?

Oerscene
De oerscène is een intens beleefde gebeurtenis, meestal uit de jeugd, waar je vrijwel alle details nog vrij goed van herinnert, een ervaring die de grondslag vormt voor de rest van het leven, omdat je op basis van die gebeurtenis een inzicht, strategie, bewustzijn ontwikkelde die bepalend werd voor je attitude, de blik op de wereld.
De oerscène is een imprint, een lotsbepalende gebeurtenis, waar vrijwel alle bepalende ontwikkelingen in het leven naar terug te voeren zijn.
Het is een scene die de basis vormt van de allesdoordringende drijfveer in jouw leven. Jouw oermotief.

Mulisch
Het was Harry Mulisch die in Voer voor psychologen (1962) zijn ‘oerscène’ beschreef: op de dag dat hij voor zijn vader, na aanvankelijke aarzeling omdat hij nog maar vier jaar was, sigaretten mocht halen. ‘Een opdracht! Ik! Ik!’ Het wordt de opdracht van zijn leven, voor het eerst een zelfstandige daad, helemaal alleen: ‘Ik ben in de wereld, alleen, en van een opdracht voorzien: Lucky Strike! Het licht en het geluid van het asfalt stormen om mij heen, eindeloos zijn naar alle kanten de wegen en dingen, en daar doorheen weet ik mijn weg. Aan mij zal het niet liggen!’.
Wanneer hij met de sigaretten thuiskomt is zijn vader al naar zijn werk vertrokken. Dat valt hem wel op, maar hij staat er niet lang bij stil, overrompeld als hij is door de sensatie van de eerste zelfstandige daad. Dat was inderdaad een ‘lucky strike’. Hij brengt de sigaretten naar zijn moeder en met de tekkel Balda in zijn armen holt hij door het huis, roepend dat hij sigaretten heeft gehaald. ‘Met bonkend hart’ belandt hij tussen zijn speelgoeddieren op de grond van zijn kamer.

op 2 verschillende dagen organiseren we een bijeenkomst voors studenten en ex-studenten van de Storytelling Academy, waarin we schrijvend en vertellend op zoek gaan naar die oerscène.
donderdag 18 mei van 11.00 uur tot ca 16.00 uur
en/of…
zaterdag 20 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur.