Stel je verhaal op (pilot 20 juni)

Een coproductie van de Storytelling Academy & Buro Boutellier

Wie ben je, waar ben je naar toe op weg en wat is jouw unieke bijdrage aan de wereld? Antwoord op deze vragen levert bijna altijd een verhaal op, of je ze nu stelt aan een individu of aan een organisatie.

Verhaal
Met een verhaal geven we als mensen – en als organisaties – betekenis aan ons functioneren, we organiseren onze toekomst door er een verhaal over te vertellen en plaatsen onszelf zo in tijd en ruimte en ten opzichte van anderen. Zo verwerken we ervaringen en brengen samenhang aan door deze een plaats te geven in het verhaal. Om te worden wie we – in wezen – zijn.

Purpose
Een organisatie is geen gebouw of een verzameling individuen maar een verhaal op zich over een levend organisme dat unieke waarde toevoegt aan een groter geheel.
In het Engels wordt de ‘unieke waarde’ ook wel Purpose genoemd. Purpose is iets anders dan een mooie geformuleerde visie, missie of strategie, omdat die meestal verwijzen naar wat een organisatie zou willen zijn en nog niet zoveel vertellen over de ware uniciteit of de bestemming. Die bestemming zit hem eerder in de oorsprong, de bedoeling of de Why van een organisatie, dan in mooi geformuleerde plannen.
In verhalen over de Purpose komen de veelheid aan betekenissen, gevoelens, ervaringen en waarden aan de orde en daarmee ook dat wat de organisatie in de weg staat, de ergernissen, obstakels en tegenkrachten, als ook nog niet aangeboord potentieel.
Om ontwikkeling en groei te waarborgen is reflectie en zelfkennis voor zowel individuen als organisatie van belang: wat speelt er? Welke krachten zijn voelbaar? Wat speelt er onder oppervlakte? Is er iets wat we liever niet aankijken of over het hoofd zien? Hoe kunnen we de schat aanboren?

Opstellingen
Bij dit onderzoek maken we gebruik van de methodiek ‘opstellingen’, omdat zij de mogelijkheid bieden de dynamieken te ontdekken, die onder de oppervlakte spelen. Dat doen ze vaak onbewust, maar hun impact is er niet kleiner om. De methodiek werkt met de principes van het systemische gedachtengoed, waarbij uitgegaan wordt van een organisatie als samenhangend geheel.
Daarom bundelen Annelies Boutellier ( Buro Boutellier ) en Mieke Bouma (Storytelling Academy) in deze pilot hun krachten om te onderzoeken waar organisatieopstellingen en storytelling elkaar ontmoeten en versterken.
Daartoe bieden wij een unieke pilot aan op 20 juni a.s. van 16.00 uur tot ca. 19.00 uur.

We gaan vragen en issues van 2 of 3 organisaties ‘opstellen’ op basis van narratieve wetmatigheden:

• Wie is de held in dit verhaal? Om wie draait het en waar verlangt hij of zij naar?
• Wat is de Heilige Graal? Ook wel object of desire genoemd of Hoger Doel.
• Wat is de draak? Welke obstakels, angsten of blinde vlekken spelen een rol?
• Wie is de helper of mentor in dit verhaal? Welke hulp is voorhanden?
• Welke waarden staan er op het spel als er geen actie wordt ondernomen?

En zonodig:

• Wat is de oproep tot avontuur?
• Wat moet er geofferd worden?
• Waar moeten we afscheid van nemen?
• Waar moeten we onszelf opnieuw uitvinden?

Wij zoeken voor deze pilot representanten!
Datum: 20 juni 2107
Tijd: 16.00 uur tot 19.00 uur, inclusief hartige snack.
Locatie: Storytelling Studio, Spaarndammerdijk 17 huis, Amsterdam

Prijs voor de pilot: € 50 excl. 21% BTW

(prijs in het nieuwe seizoen is € 250, -)

http://www.storytellingacademy.nl/steljeverhaalop.html